top of page
Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (3).png
Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (3).png
Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (3).png

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

1 ROK - FORMA STACJONARNA
Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (2).png

Sterylizacja medyczna czyni narzędzia jałowymi, usuwa bowiem nie tylko formy wegetatywne mikroorganizmów, ale również te przetrwalnikowe (pozostające w stanie spoczynku). Po jej przeprowadzeniu narzędzia są zatem idealnie odkażone i w 100% bezpieczne dla zdrowia, nawet przy zastosowaniu podskórnym.

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się przede wszystkim odkażaniem narzędzi medycznych wielokrotnego użytku. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko przeniesienia choroby z klienta na klienta np. poprzez używanie tych samych narzędzi – niezbędna jest sterylizacja. 

Po ukończeniu kształcenia w tym zawodzie staniecie się Państwo specjalistami w niezbędniej dziś w wielu dziedzinach gospodarki profesji, której znaczenie z każdym rokiem wzrasta. Zwiększenie popytu na różne rodzaje usługi, nie tylko medyczne, związane z koniecznością używania narzędzi wielkokrotnego użytku, służących do inwazyjnego kontaktu z tkanką ludzką lub zwierzęcą oraz zmiany w przepisach dotyczących metod ich sterylizacji  stworzyły sytuację na rynku pracy, w której potrzeba zatrudnienia techników sterylizacji medycznej stała się konieczna, jak np. ostatnie zmiany w przepisach zobowiązujących zatrudnianie pracowników mających kwalifikacje do sterylizacji w całej branży kosmetycznej.

PRZEDMIOTY: 
a)teoretyczne:
°Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie;
°Zarys anatomii,fizjologii z elementami pierwszej pomocy;
°Elementy mikrobiologii z epidemiologią;
°Język angielski zawodowy;
°Organizacja ochrony zdrowia;
°Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych;
°Metody sterylizacji instrumentarium medycznego;

b)praktyczne:
°Podstawy komunikacji interpersonalnej;
°Technologie informatyczne;
°Podstawy instrumentarium medycznego;
°Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego;
°Pracownia sterylizacji medycznej

PRAKTYKA ZAWODOWA JEST NA I I II SEMESTRZE

W trakcie II semestru nauki przystępujecie u nas do egzaminu organizowanego przez OKE w Poznaniu w kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Wraz ukończeniem szkoły oraz pozytywnym wynikiem z egzaminu zawodowego będziecie Państwo mogli podjąć zatrudnienie w wielu jednostkach, które świadczą usługi sterylizacyjne lub jest to ich konieczność w wykonywaniu innych usług. Należą do nich między innymi:

- centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne przy zakładach opieki zdrowotnej,

- podręczne sterylizatornie na blokach operacyjnych,

- pracownie endoskopowe,

- gabinety stomatologiczne,

- pracownie mikrobiologiczne,

- szeroko rozumiana branża kosmetyczna (salony kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu i odnowy biologicznej itd.),
- własna działalność gospodarcza.


Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie ( zrealizowanego na potrzeby ORE)

Projekt bez tytułu (2).png
bottom of page