top of page

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

2 LATA - FORMA ZAOCZNA
Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Technik rachunkowości.jpg

PRZEDMIOTY: 
°Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie;
° Podstawy ekonomii i statystyki;
°Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń;
°Język angielski zawodowy;
°Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
°Podstawy ekonomii i statystyki;
°Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
°Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników;
°Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
°Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej.

PRAKTYKA ZAWODOWA REALIZOWANA JEST NA I, II, III ORAZ IV SEMESTRZE

W trakcie IV semestru nauki przystępujecie u nas do egzaminu organizowanego przez OKE w Poznaniu w kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Technik rachunkowości może podjąć pracę w:

  • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw,

  • w instytucjach finansowych,

  • bankach,

  • towarzystwach ubezpieczeniowych,

  • urzędach administracji publicznej,

  • urzędach skarbowych jako księgowy,

  • specjalista ds. finansów,

  • specjalista ds. kadr i płac.


 

bottom of page