top of page
Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (10).png

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1 rok - FORMA ZAOCZNA

Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

AOS IX 2023.jpg

PRZEDMIOTY:

 • podstawy psychologii,

 • elementy pracy socjalnej,

 • planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej,

 • język obcy zawodowy,

 • podstawy przedsiębiorczości,

 • pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, 

 • wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością,

 • trening umiejętności i kompetencji społecznych,

 • aktywizacja osób z niepełnosprawnością.

PRAKTYKA ZAWODOWA JEST NA I i II SEMESTRZE

SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej   

- egzamin państwowy zdawany pod koniec II semestru.

 Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć pracę m.in. w:

 • MOPS,GOPS,DPS,

 • środowiskowe domy pomocy społecznej,

 • domy seniora dzienne i stacjonarne, 

 • domach prywatnych osób niepełnosprawnych,

 • poradniach organizujących wsparcie dla osób niepełnosprawnych,  

 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki,

 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

bottom of page