top of page

AKTUALNOŚCI
SZKOŁA
POLICEALNA

rok szkolny 2023/2024

Zapraszam na uroczyste  wręczenie świadectw Szkoły Policealnej 
w piątek  21.06.2024r.
o godz. 17.00 sala 2

 Drodzy Słuchacze TA IV,AON II,AS II, HS IV i absolwenci

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia  30 sierpnia 2024r  dostępne będą  w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających  na który możecie się Państwo zalogować posługując się  loginem i hasłem  otrzymany ze szkoły.
09 września 2024r. zostaną przekazane  do szkoły
dyplomy zawodowe, certyfikaty , zaświadczenia o wynikach uzyskanych z egzaminów zawodowych dla sesji  czerwiec  2024. 

 
03/06/2024                                     
                                                                 

zapraszamy do naszej szkoły
na nowy NABÓR    2024/2025

ULOTKA zbiorcz A4 RGB awers 06.04.2024.jpg

Nasza Szkoła jest przyjazna słuchaczom 

 
  Drodzy Słuchacze 
  Podaję niezbędne dane do  sporządzenia umowy  ( umowa + dzienniczek praktyk )w celu odbycia praktyki zawodowej   
 - dane podmiotu tj. firmy, gabinetu, przedsiębiorstwa, urzędu ( nazwa podmiotu oraz adres )
 - imię i nazwisko  oraz funkcja osoby reprezentującej firmę  (np. prezes, dyrektor, właściciel )
- imię i nazwisko słuchacza , klasa
- termin ( wariant A - od .. do , albo  wariant B - w umowie będzie zapis -termin będzie uzgodniony z podmiotem -
 
  wtedy termin jest  dłuższy )                                                                                                                                                                                                                                        - imię i nazwisko opiekuna praktyk 
 
Wypełnione dane na kartce możecie Państwo oddać:
  do sekretariatu , albo bezpośrednio do dyrektora / wicedyrektora .
  Umowę  sporządzamy  do 7 dni.
Odbiór gotowych umów  jest w sekretariacie.   
praktyki zawodowe  w tym semestrze dotyczą następujących klas : OM I,OM II, AON II, AS II, HS IV, TA IV.  

    
07/05/2024
                                                                                               
                                   
                                                                 

Informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji organizowany przez OKE -sesja czerwiec 2024

procedura przeprowadzenia egzaminu, arkusze ( Formuła 2019),

//cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

portret-usmiechnietej-kobiety.jpg

 BRAWO NASI ABSOLWENCI  STYCZEŃ 2024    
 MAMY SUKCES !!!!
 

 OPIEKUN MEDYCZNY 100 % zdawalności
 BHP  45 % zdawalności -jednak wysoko w indywidualnych procentach
 

 Jesteście wspaniali
Nasi Nauczyciele są wspaniali


Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego można odbierać od 08.04.2024r (poniedziałek ) od 13.00 do 16.00. Proszę o umówienie się  telefoniczne  na odbiór w sekretariacie szkoły z powodu podpisania dokumentów zwracających koszty egzaminu dla absolwentów ,którzy uzyskali dyplom.

pozdrawiam serdecznie  

dyrektor szkoły
 
  08/04/2024                                     
                                                                 

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły 

1041522635159156373.jpg
-5465484352152988046.jpg
8913329763043070590.jpg

 Drodzy Absolwenci   informacja z OKE z 26.03.2024r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przypomina, że w dniu 27.03.3024 r. o godzinie 10.00 w elektronicznym systemie SIOEPKZ zostaną udostępnione dyrektorom szkół i osobom kierującym podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, których zdający przystępowali do egzaminu oraz zdającym, wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Sesji 2024 Zima. Informację o wynikach zdający może uzyskać bezpośrednio przez portal zdającego lub w swojej szkole lub podmiocie, w którym ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy. Na stronie internetowej CKE został opublikowany komunikat dla zdających wskazujący na konieczność sprawdzenia możliwości zalogowania się do portalu zdającego przed 27.03.2024 r., tj. przed dniem ogłoszenia wyników. Osoby, które nie otrzymały kodu aktywacyjnego, powinny skontaktować się z Państwem w celu zresetowania hasła lub wygenerowania nowego kodu aktywacyjnego. UWAGA: W ostatnim czasie do CKE docierają od zdających, posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL, zgłoszenia problemu technicznego związanego z brakiem otrzymywania powiadomień mailowych m.in. z kodem aktywacyjnym umożliwiającym dostęp do portalu zdającego. Problem techniczny został zgłoszony do WP.PL, jednak przez to, że występuje on poza obszarem utrzymania i kontroli systemu SIOEPKZ przez CKE oraz partnera technologicznego obsługującego system, nie mamy możliwości jego rozwiązania. Powiadomienia są poprawnie generowane przez system SIOEPKZ i przekazywane do serwera pocztowego, jednak maile wychodzące z serwera pocztowego nie docierają do skrzynek pocztowych odbiorców posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL. Nie otrzymujemy zgłoszeń podobnych problemów od użytkowników posiadających adresy mailowe w innych domenach. W związku z powyższym, aby zapewnić zdającym możliwość bezproblemowego wglądu do wyników przez portal zdającego, zwracamy się do Państwa z prośbą o sprawdzenie czy wśród Państwa zdających są osoby posiadające adresy mailowe w domenie WP.PL. Jeśli są takie osoby to prosimy o kontakt z nimi, potwierdzenie czy mają dostęp do portalu zdającego i ewentualnie przekazanie im kodu aktywacyjnego inną ustaloną z nimi drogą. Dla ułatwienia i szybkiego zidentyfikowania adresów email, o których mowa powyżej, w systemie SIOEPKZ będzie dostępny dedykowany tej sprawie raport pn. Raport OE 08: adresy email zdających. Raport zostanie udostępniony 26 marca br. w zakładce raporty. Z poważaniem, Zespół CKE  

 
26/03/2024                                     
                                                                 

 Drodzy Absolwenci  styczeń 2024 BHP III i OM III

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje , że nie wcześniej niż dnia  27 marca 2024r od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających  na który możecie się Państwo zalogować posługując się tym samym loginem i hasłem na którym sprawdzaliście punktację za egzamin pisemny na komputerze w styczniu 2024r.
 Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 ZIMA to 8 kwietnia 2024r. 

 
22/03/2024                                     
                                                                 

nowość  kursy 

kurs rejestratorka medyczna.jpg

 
 Szkolenie  dla pierwszej grupy odbędzie się  09,10,11 i 16. 04. 2024r. 

18/03/2024                                     
                                                                 

ZEBRANIE - OPIEKUN MEDYCZNY

DRODZY PRZYSZLI SŁUCHACZE KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY!

Dnia 8 lutego o godzinie 17.00 w sali nr 2 odbędzie się zebranie informacyjne, na które serdecznie ZAPRASZAMY. 

 
 Drodzy Słuchacze OM 3 i BHP 3
Zapraszam na uroczyste wręczenia świadectw ukończenia szkoły policealnej 26.01.2024r ( piątek ) godz. 17.00 w szkole sala nr 2

 

 16/01/2024                                     
                                                                 

 
INFORMACJA z OKE
1. Wstępne wyniki (tj. informacja wstępna o liczbie poprawnych odpowiedzi) będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego, po zakończeniu terminu głównego egzaminu, tj.
od 22 stycznia br., od godziny 12.00.
3. CKE zwróciła się do przewodniczących zespołów egzaminacyjnych o przekazanie tego komunikatu do wszystkich zdających przystępujących do części pisemnej egzaminu zawodowego w terminie głównym sesji 2024 ZIMA.
4.Uprzejmie przypominamy, że
ostateczne wyniki egzaminu zawodowego dla sesji 2024 ZIMA, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r., zostaną ogłoszone i przekazane zdającym 27 marca2024r.    16/01/2024                
                                                                 

NABÓR LUTY 2024 (1).png

 
W sprawach słuchaczy Dyrektor albo Wicedyrektor jest dostępny w piątki od 16 do 19,30 soboty od 13.30 do 16.00 i 2/3 razy w niedzielę. 
 

 22/10/2023                                     
                                                                 

 Drodzy  Słuchacze klasy opiekun medyczny sem. III i technik BHP sem. III  
  
Podaję termin egzaminów zawodowych  OKE organizowanych w szkole.

 
klasa BHP III
 egzamin praktyczny 09.01.2024r. ( wtorek ) godz. 9.00 sala 2 ( wszyscy  słuchacze) 
 egza
min pisemny na komputerze 10.01.2024r. ( środa )godz. 9.00  ( słuchacze -D.A; A.B; M.G; A.Ł; W.O; K.P; A.S) 7 osób
 egzamin pisemny na komputerze 10.01.2024r. ( środa )godz. 11.00  ( słuchacze -K.B; A.F; D.K; K.Ł; K.M; K.W)       6 osób                     
Klasa Opiekun medyczny sem. III                                                                                                                                                                            egzamin pisemny na komputerze 10.01.2024r. (środa ) godz. 13.00  ( słuchacze -A.B; E.C; L.G; S.G; M.K; I.K; J.S )  7 osób                       egzamin pisemny na komputerze 10.01.2024r. ( środa ) godz. 15.00  ( słuchacze -M.K; M.K; A.K; Ż.L ;M.M ; K.T)   6 osób                           egzamin praktyczny  Karlińska   16.01.2024r. ( wtorek ) godz. 8.00  (L.G; S.G; M.K
 egzamin praktyczny  Karlińska   16.01.2024r. ( wtorek ) godz. 11.00  ( A.B; E.C; J.S) 
 egzamin praktyczny  Karlińska   16.01.2024r. ( wtorek ) godz. 14.00 ( M.K; M.K; Ż.L ) 
 egzamin praktyczny  Karlińska   16.01.2024r. ( wtorek ) godz. 17.00  ( A.K; M.M; K.T)                                                     
 

 
 ZGODNIE Z PRZEPISAMI MEIN 
 
NA EGAMINACH OBECNOŚĆ JEST OBOWIAZKOWA POD RYGOREM NIEUKOŃCZENIA SZKOŁY 
         
  
 22/10/2023                                     
                                                                 

 Drodzy  Słuchacze  ! 
Proszę o regulowanie zaległości czesnego wobec szkoły, aby nie naliczać Wam dodatkowych opłat za nieterminowość .    

KONTO BANKOWE SZKOŁY      
 
 
 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych     
 ul. Bohaterów Warszawy 36 

 78-400 Szczecinek 
 PKO BP 
83102031210000650200983031

            
 
W tytule prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, KLASA I SEMESTR , MIESIĄC ZA JAKI PŁACICIE.                                                                   Prosimy o przechowywanie dowodów wpłat.  

22/10/2023

 
  Drodzy Słuchacze 
  Podaję niezbędne dane do  sporządzenia umowy  ( umowa + dzienniczek praktyk )w celu odbycia praktyki zawodowej   
 - dane podmiotu tj. firmy, gabinetu, przedsiębiorstwa, urzędu ( nazwa podmiotu oraz adres )
 - imię i nazwisko  oraz funkcja osoby reprezentującej firmę  (np. prezes, dyrektor, właściciel )
- imię i nazwisko słuchacza , klasa
- termin ( wariant A - od .. do , albo  wariant B - w umowie będzie zapis -termin będzie uzgodniony z podmiotem -
 
  wtedy termin jest  dłuższy )                                                                                                                                                                                                                                        - imię i nazwisko opiekuna praktyk 
 
Wypełnione dane na kartce możecie Państwo oddać:
  do sekretariatu , albo bezpośrednio do dyrektora / wicedyrektora .
  Umowę  sporządzamy  do 7 dni.
Odbiór gotowych umów  jest w sekretariacie.   
praktyki zawodowe  w tym semestrze dotyczą następujących klas :BHP III, OM III, OM I, AON I, AS I, HS III, TA III.  

    
22/10/2023
                                                                                               
 W ramach szkoły za symboliczną opłatą ( 80 zł za 16 godz. ) proponujemy kurs w II semestrze 
1.Sekretarka medyczna oraz
2.Podstawy zabiegów podologicznych. 
 

 22/10/2023                                     
                                                                 

rok szkolny 2022/2023

Tłum w teatrze
Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (30×10.5 cm).png

 BRAWO NASI SŁUCHACZE  zdający egzaminy zawodowe w OKE   
 MAMY SUKCES !!!!
 

 ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 100% zdawalności  
 OPIEKUN MEDYCZNY 99% zdawalności
 OPIEKUNKA DZIECIĘCA 100 % zdawalności
 

 Jesteście wspaniali
Nasi Nauczyciele są wspaniali


Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół do 7 września 2023 r. przez OKE .Zapraszamy po odbiór ich 07.09.2023r (czwartek) od 14.00 do 17.00.
pozdrawiam serdecznie  
dyrektor szkoły

 
  31/08/2023                                     
                                                                 

 Drodzy Absolwenci !
22.08.2023 i 23.08.2023 przesłałam Wam na telefon loginy i hasła do zalogowania się w portalu CKE , aby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego w dniu 31.08.2023r od godz. 10.00 . Tylko wpiszcie prawidłowy adres platformy !! 
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie , certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach  egzaminu zawodowego dostaniemy 7 września 2023r. Zapraszamy po odbór od godz.13.00 do 17.00 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia świadectw są na Facebooku.  Wyszliście pięknie  
 

 23/08/2023                                     
                                                                 

 Drodzy Absolwenci Opiekuna medycznego !
Zapraszamy do składania ofert pracy w Miastku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej, ul.Pomorska 7,
77-200 Miastko , tel. 59 857 34
Nasza szkoła podjęła współpracę z tą placówką  w zakresie praktyk. 
 

 27/07/2023                                     
                                                                 

dziewczynka.jpg

 
Drodzy Słuchacze uroczyste zakończenie szkoły  przez absolwentów  i
rozdanie świadectw dla  kierunków :
opiekun medyczny sem.III, opiekunka dziecięca  sem.IV ,
asystentka stomatologiczna sem.II 
odbędzie się  23 czerwca 2023 godz. 17.00  sala nr 2 
Serdecznie zapraszamy. 
 

 
               11/06/2023                                      
                                      

1686298084373.jpg
7810827771705244152.jpg

 Drogie Dziewczyny z opiekuna medycznego i opiekunki dziecięcej oraz asystentki stomatologicznej 
życzę Wam takiej radości na egzaminach OKE z części praktycznej jaką miałyście po egzaminach pisemnych 

 Dałyście mi dużo radości   
dyrektor szkoły 

  
09/06/2023


 

1686298084377.jpg
BANER POLICEALNA 2,5 X 0,9 06.06.2023..jpg

  DRODZY KANDYDACI  
  Serdecznie zapraszamy od września 2023 na zdobycie NOWEGO  zawodu ,
 który zapewni bezpieczeństwo finansowe Wam i Waszym  rodzinom w czasie drożyzny.
 Teraz konieczna jest przewidywalność trudności , aby łatwiej je było pokonać.  
  Wybrany zawód dostarczy dużo  wiedzy, nowych umiejętności, satysfakcji oraz większej elastyczności na rynku pracy   
 i komfortu bezpieczeństwa finansowego.
  Zapraszamy do nas i podziel się tym z twoimi znajomymi.

  Dzięki Tobie  Ty i Ktoś ułatwi sobie życie !
 Dziękujemy 
!
  11/06/2023                                     
                                                                 

 AKTUALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH dla słuchaczy i absolwentów 
 Drodzy słuchacze jest to egzamin obowiązkowy.
Udział w nim jest jednym z warunków ukończenia szkoły . 
 
                               

 11/04/2023                                     
                                                                 

Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (30×10.5 cm).png

                  
  CAŁY CZAS DO
PRZODU
                    
                  

mloda-blond-dziewczyna-w-teczowym-topie-i-dzinsowej-kurtce-zaciskajac-piesci-w-swietowaniu

 Drodzy Absolwenci BHP 
Zapraszam po odbiór dyplomów
 z OKE  
JESTEM z WAS DUMNA  
dyrektor szkoły 

 
 
11/04/2023


 

dyplom.jpg

 Drodzy Słuchacze!
Informujemy, że aby bezproblemowo otwierać pliki z naszej strony, takie jak plan lekcji,
czy inne pliki WORD lub PDF - zalecamy pobranie na laptopa lub komputer programów,
które otwierają takie pliki, są to m.in. Adobe Acrobat Reader i Word Reader.
Jeżeli korzystają Państwo z telefonów, polecamy pobrać czytnik wszystkich dokumentów.
 
03/02/2023                                     
                                                                 

UWAGA   !!!!!!      
Ze względu na duże obniżenie  dotacji państwowej  dla szkół dla dorosłych w całej Polsce i kameralne klasy 
musieliśmy podnieść od lutego czesne . Wysokość czesnego zależy od wariantu ,
który Państwo przyjmiecie, i tak :

wariant A - płacimy  wyższe czesne od lutego do czerwca ( wtedy całość czesnego  ( tj. za 7 miesięcy )  dzielimy na 5 miesięcy) 
wariant B - płacimy czesne od lutego do sierpnia ( wtedy całość czesnego  dzielimy na 7 miesięcy)  
Dla absolwentów , którzy zdali egzamin zawodowy i otrzymali dyplomy
szkoła zwraca I ratę z wariantu A albo B ( którą wybrał słuchacz ) oraz opłatę za egzamin zawodowy.

  

NOWE KONTO BANKOWE SZKOŁY  od 04.03.2023r.    
Niezależnie od wybranej szkoły, przelew prosimy robić na:
  
 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych     
 
ul. Bohaterów Warszawy 36 
 78-400 Szczecinek 
PKO BP
 
83
102031210000650200983031
            
 
W tytule prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ I MIESIĄC.                                                                                                               Prosimy o przechowywanie dowodów wpłat.  
04/03/2023

bottom of page