top of page
Pomarańczowa poręcz
4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (30×29 cm) (21×29 cm) (29×21 cm) (3).png

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej ,średnio 2 razy w miesiącu ,tj:

  • w soboty (8:00-17:00) - z przerwą na obiad

  • w niedziele (8.00-13.00)

I KLASA LICEUM
dla osób które:

- są po 8 letniej szkole podstawowej

- ukończyły gimnazjum

- nie ukończyły I klasy 3 lub 4 -letniego Liceum

- nie ukończyły I klasy Szkoły Branżowej lub 5-letniego Technikum 


II KLASA LICEUM
dla osób które:

- ukończyły I klasę 4 -letniego Liceum

- nie ukończyły II  4 letniego Liceum albo 5-letniego Technikum 

- ukończyły Szkołę Branżową I stopnia lub ZSZ 


III KLASA LICEUM
dla osób które:

- ukończyły II klasę 4 -letniego Liceum

- nie ukończyły III  3 letniego Liceum albo 4-letniego Technikum  


IV KLASA LICEUM
dla osób które:

- ukończyły III klasę 4-letniego Liceum lub IV 4-letniego Technikum

- nie ukończyły III klasy 3-letniego lub IV klasy 4-letniego Liceum lub IV 4-letniego lub V klasy 5-letniego Technikum ale ma oceny pozytywne z przed. ogólnokształcących

Projekt bez tytułu (2).png
bottom of page