top of page
szk.jpg

Adres

Kontakt

Godziny pracy sekretariatu

ul. Bohaterów Warszawy 36 
Budynek Poczty Polskiej - 1 piętro

78-400 Szczecinek

94-374-50-43 

506-404-908

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota 

Niedziela

14:00 - 19:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

          -

14:00 - 19:00

09:00 - 13:00

          -

Bez tytułu.jpg

 PRACOWNIE DO NAUKI PRAKTYCZNEJ ZAWODU NA KIERUNKACH SZKOŁY POLICEALNEJ:

Adres

ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek
Budynek Apteki DOZ

275bd0f9822df3854b3f3f6a10423e8592297876.jpeg
doz-apteka-szczecinek_16474376.png
Wpłaty za czesne można dokonywać w sekretariacie lub na konto bankowe szkoły.
Niezależnie od wybranej szkoły, przelew prosimy robić na:

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Dla Dorosłych

ul. Bohaterów Warszawy 36 

78-400 Szczecinek
PKO BP 83102031210000650200983031 
W tytule prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ I MIESIĄC.

bottom of page