top of page

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
SPECJALNOŚĆ: STYMULACJA SENSOMOTORYCZNA 

2 LATA - FORMA ZAOCZNA 

Nauka odbywa się w co drugi piątek od 16.00 - 20:00, w sobotę od 8.00 - 17.00, w niedzielę 8.00 - 13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm) (30×10.5 cm) (20×10.5 cm).png

Opiekunka dziecięca ze specjalnością - stymulacja  sensomotoryczna

Specjalizacja stymulacja sensomotoryczna , pozwoli na świadome stosowanie wiedzy i technik usprawniających postrzeganie świata za pomocą zmysłów, ruchu wraz z wykonywaniem czynności oraz  procesami myślenia na wczesnym etapie rozwoju dziecka zdrowego oraz wymagającego rehabilitacji.

 

 

 

 

 

 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od narodzin do 4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.
 

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

PRAKTYKA ZAWODOWA JEST NA II I IV SEMESTRZE.

PRZEDMIOTY:
a)teoretyczne:
-bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
-język obcy zawodowy
-podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
-podstawy anatomii i fizjologii dziecka
-zdrowie publiczne
-pierwsza pomoc
-wychowanie dziecka
-język migowy
-pielęgnacja dziecka zdrowego
-pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

b)praktyczne:
-pracownia wychowania dziecka
-pracownia pielęgnacji dziecka
-pracownia literatury dziecięcej
-wychowanie muzyczne
-wychowanie plastyczno-techniczne
-praktyka zawodowa: II i IV semestr.

Na IV semestrze macie Państwo egzamin organizowany przez OKE z kwalifikacji : 
SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka  Składa się z części pisemnej i praktycznej.


Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie:

Projekt bez tytułu.png
bottom of page