top of page

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

2 LATA - FORMA STACJONARNA

Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Terapeuta zajęciowy.jpg

PRZEDMIOTY:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • podstawy terapii zajęciowej,

 • podstawy terapii zajęciowej,

 • rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego,

 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,

 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami,

 • monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej,

 • język obcy zawodowy.

PRAKTYKA ZAWODOWA REALIZOWANA NA II, III

i IV SEMESTRZE

Semestr III kończy się organizowanym przez OKE w Poznaniu egzamin zawodowy z kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę m.in. w:

 • zakłady opiekuńcze,

 • przedszkola i szkoły integracyjne,

 • poradnie rehabilitacyjne,

 • szkoły specjalne,

 • hospicja,

 • kluby seniora,

 • domy pomocy społecznej,

 • sanatoria.

bottom of page