top of page
Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (5).png

TECHNIK MASAŻYSTA

2 LATA - FORMA STACJONARNA

Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (4).png

W trakcie nauki poznacie Państwo :

a)teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Anatomia i fizjologia, 

 • Bhp i pierwsza pomoc,

 • Język angielski zawodowy,  

 • Komunikacja interpersonalna,  

 • Podstawy fizjoterapii,

 • Teoria masażu,  

 • Wybrane zagadnienia kliniczne,  

 • Zdrowie publiczne

b)przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia fizjoterapii,

 • Pracownia masażu

PRAKTYKA JEST W II I IV SEMESTRZE 

Na 4 semestrze odbędzie się  również organizowany przez OKE w Poznaniu  egzamin  zawodowy z kwalifikacji  MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu. 

Charakterystyka zawodu:

 • Wykonuje masaż leczniczy

 • rehabilitacyjny

 • sportowy

 • kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej:

 • ręcznie

 • za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych

 • w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających
   

Wszechstronne przygotowanie do wykonania kluczowych zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu klasycznego

 • wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego

 • stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych

 • obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu

 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu
   

    Dyplom  potwierdzający posiadane kwlaifikacje w  zawodzie technik masażysta uprwania absolewenta do podjęcia  pracy w:

 • szpitalach

 • klinikach

 • zakładach rehabilitacyjnych

 • uzdrowiskach

 • ośrodkach pomocy społecznej

 • przychodniach

 • zakładach opiekuńczo- leczniczych

 • klubach sportowych 

 • na własny  rachunek

Bez tytułu (20×10.5 cm) (20×10.5 cm) (6).png
bottom of page