top of page
Bez tytułu (40×15 cm) (1).png

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

1 ROK - FORMA STACJONARNA 
Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm).png

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Bez tytułu (20×10.5 cm) (1).png

PRZEDMIOTY:

a) teoretyczne:
-bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym;
-anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;
-materiałoznawstwo w stomatologii;
-ergonomia w stomatologii;
-dokumentacja gabinetu dentystycznego;
-organizacja ochrony zdrowia;
-pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia;
-komunikacja interpersonalna;
-technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym;
-język angielski ukierunkowany zawodowo;
-język migowy ukierunkowany zawodowo

b) praktyczne: 
-pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym;
-techniki pracy w gabinecie dentystycznym

PRAKTYKA ZAWODOWA NA I I II SEMESTRZE

W trakcie II semestru nauki przystępujecie w szkole do egzaminu organizowanego przez OKE w Poznaniu w kwalifikacji 
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. 

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:
-przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;
-użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
-przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
-współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
-przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
-sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów;
-współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;
-przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;
-przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;
-prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty;
-współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

W ramach szkoły za niewielką opłatą ( około 80 zł za 16 godz. ) proponujemy kurs Sekretarka medyczna     

 

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie ( zrealizowanego na potrzeby ORE)

Projekt bez tytułu (1).png
bottom of page