top of page
Bez tytułu (40×15 cm) (2).png

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENY PRACY

1,5 ROKU - FORMA ZAOCZNA 
Nauka odbywa się w co drugi piątek od 16.00 - 20:00, w sobotę od 8.00 - 17.00, w niedzielę 8.00 - 13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm) (2).png

 Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowane do wykonywania następujacych zadań:

• oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
• rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
• współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
• organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nabywa umiejętności przeciwdziałania zagrożeniana swoim stanowisku pracy, jest atrakcyjny dla pracodawcy, posiada wiedzę odnośnie zagrożeń przy maszynach, budownictwie i transporcie,
• może mu być powierzona opieka nad zespołem ludzi z racji nabytej wiedzy,
• możliwość dalszego kształcenia w tym kierunku.

PRAKTYKA ZAWODOWA W II I III SEMESTRZE.

Przedmioty: 
°Podstawy prawa pracy,  
°Techniczne bezpieczeństwo pracy,  
°Ergonomia w procesie pracy, 
°Zagrożenia w środowisku pracy,  
°Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy ,
°Pracownia komunikacji interpersonalnej,  
°Ocena ryzyka zawodowego,  
°Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,  
°Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Na 3 semestrze odbędzie się  również organizowany przez OKE w Poznaniu  egzamin  zawodowy z kwalifikacji BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Po szkole posiadacie Państwo wiedzę i umiejętności np.
-prowadzenia działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ,
-reagowania na sytuację zagrażające życiu i zdrowiu pracowników,
-wypełniania dokumentacji powypadkowej,
-prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
-prowadzenia przeszkolenia pracowników itd.

 

Możliwości zatrudnienia :

-Pracownik ds. BHP,
-Pracownik na innym stanowisku z zakresem stanowiskowym BHP,
-Pracownik na innym stanowisku z umiejętnościami z zakresu BHP,
-Doradca konsultacyjny dla firm i instytucji,
-Właściciel sklepu z artykułami BHP lub firmy + doradztwo 
-inne branże + doradztwo

Projekt bez tytułu.png
bottom of page