top of page
ULOTKA zbiorcz A4 RGB awers 06.04.2024.jpg
Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (1).png
Projekt bez tytułu (5).png

4-letniego Liceum dla osób które:

 • są po 8 letniej szkole podstawowej

 • ukończyły gimnazjum

 • nie ukończyły I klasy 3 lub 4 -letniego Liceum

 • nie ukończyły I klasy Szkoły Branżowej lub 5-letniego Technikum 

Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (2).png

4-letniego Liceum dla osób, które:

 •  ukończyły I klasę 4 -letniego Liceum

 •  nie ukończyły II  4 letniego Liceum albo 5-letniego Technikum 

 •  ukończyły Szkołę Branżową I stopnia lub ZSZ 

Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3).png

4-letniego Liceum dla osób, które:

 • ukończyły II klasę 4 -letniego Liceum

 •  nie ukończyły III  3 letniego Liceum albo 4-letniego Technikum  

Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4).png

4-letniego Liceum dla osób, które:

 •  ukończyły III klasę 4-letniego Liceum lub IV 4-letniego Technikum

 •  nie ukończyły III klasy 3-letniego lub IV klasy 4-letniego Liceum lub IV 4-letniego lub V klasy 5-letniego Technikum ale ma oceny pozytywne z przed. ogólnokształcących 

Kopia Kopia 4-LETNIE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (5).png

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ 

 • zdjęcie legitymacyjne  dla osoby do 26 r.ż - 1 szt.

 • podanie do liceum (można wypełnić w sekretariacie na miejscu, online lub pobrać gotowy druk do wypełnienia)

 • dokument tożsamości u nas do wglądu

 • świadectwo szkolne - Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej, Technikum lub ZSZ

 • osoby niepełnoletnie proszone są o obecność z rodzicem/opiekunem prawnym

WYPEŁNIJ PODANIE ONLINE

Wypełnij podanie online:
Wyrażam zgodę na kontakt i przetwarzanie danych na potrzeby szkoły i SIO
Skąd wiesz o naszej szkole?

Dziękujemy za wypełnienie formularza! Pozdrawiamy

bottom of page