top of page
Leki

OPIEKUN MEDYCZNY

1,5 ROKU - FORMA STACJONARNA
Nauka odbywa się w każdy piątek od 16.00 - 20:00, sobotę od 8.00 - 17.00, niedzielę 8.00 -13.00

Bez tytułu (20×10.5 cm) (3).png

TERAZ OPIEKUN MEDYCZNY MA ZWIĘKSZONE UPRAWNIENIA

Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. 

PRZEDMIOTY :
*Zabiegi i czynności medyczne,
*Teoretyczne podstawy wykonywania wybranych czynności z zakresu opieki medycznej,
*Język angielski, Język niemiecki
*Planowanie  i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej,
*Język migowy,
*Kompetencje społeczne i personalne oraz organizacja pracy małych zespołów oraz podstawy psychologii,
*Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej,
*Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną,
*Pracownia  czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
*Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej
i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osoba z demencją,
*Wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej,
*Podstawowe zagadnienia aktywizacji przyłóżkowej osoby chorej i niesamodzielnej,
*Wykonywanie czynności w przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- metoda Hoppe,
*Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej,
*Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy.

Na 3 semestrze odbędzie się  również organizowany przez OKE w Poznaniu  egzamin  zawodowy z kwalifikacji  MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycieli- fachowców praktyków, którzy lubią to co robią i lubią ludzi z którymi dzielą się swoją wiedzą. Dzięki temu nasza szkoła ma wysoką zdawalność na państwowych egzaminach zawodowych OKE. Mamy wspaniale wyposażoną pracownię na ul. Karlińskiej 15.

Opiekun medyczny to zawód bardzo potrzebny wobec ciągle zwiększającej skali potrzeb, jakie wywołuje dzisiejsza sytuacja demograficzna w Polsce, ale i innych krajach europejskich. Coraz bardziej starzejące się społeczeństwo skutkuje stałym powiększaniem się liczby osób, które wymagają opieki, pielęgnacji oraz pomocy medycznej. Specjalistycznie wykonywane usługi zabezpieczające bezpieczne oraz godne funkcjonowanie podopiecznych i pacjentów podczas chorób obłożnych, czy też innych stanów i chorób wywołujących brak samodzielności są dziś podstawą zaspokajania ich potrzeb bio-psycho-społecznych. Stąd też specjalistycznie wykształcona kadra w tym zawodzie jest dziś niezbędnym wsparciem dla nich, jak i dla innych zawodów medycznych, uczestniczących w procesie leczenia, opieki i pielęgnacji.

Perspektywy zatrudnienia: 

  • Oddziały szpitalne: oddziały chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno- rehabilitacyjne, neurologii

  • Oddziały ortopedyczno- rehabilitacyjne

  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze

  • Szpitale opieki długoterminowej

  • Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  • Sanatoria

  • Hospicja


    Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie (zrealizowany przed rozszerzeniem uprawnień) :

Bez tytułu (20×10.5 cm) (5).png
Projekt bez tytułu (5).png

PRAKTYKA ZAWODOWA NA II I III SEMESTRZE

bottom of page