top of page
Balanced Objects

LICEUM  DLA MŁODZIEŻY 

NABÓR (1).png

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

Zapraszamy osoby, które:

  • ukończyły 8 klasę szkoły podstawowej

  • lub nie ukończyły 1 klasy LO lub branżowej I stopnia lub technikum 

  • są niepełnoletnie

N 

 MISJA SZKOŁY 

Nasza szkoła kształci w profilu ekologiczno-medialnym z rozszerzoną biologią, geografią i informatyką.

Obecnie młodzież  coraz bardziej uświadamia sobie, że dla własnej przyszłości musi iść w kierunku gospodarnego  korzystania z zasobów Ziemi ( wody, odpadów) Postęp technologiczny nie może być wymówką do zaśmiecania      środowiska w przyszłości ( np. plastik a oczekiwania konsumenckie, zaspokajanie potrzeb psychicznych poprzez    przejadanie się bez myślenia o konsekwencjach zdrowotnych i finansowych). Chcemy powoli przekierować nawyki na odpowiedzialne i ochronne dla środowiska w którym żyjemy.

W tej sztafecie pokoleń każdy z nas  już nosi w sobie odpowiedzialność za los przyszłych ,,biegaczy ".

 Do tej pory postęp był jedynym spadkiem dla następców teraz wraz z postępem dziedziczy się rozregulowanie mechanizmów stabilizujących życie na Planecie Ziemia. 

Stąd nasze odpowiedzialne zadanie dla naszych dzieci.          

      

 

Miejskie Skate Park

Witajcie w naszej szkole!

Zapraszamy do naszej nowoczesnej szkoły, Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, gdzie naszym głównym celem jest kształtowanie młodych umysłów w kierunku szerokiego spojrzenia na życie ludzkie na Ziemi. Nasza szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie spojrzą na siebie i otoczenie w jakim żyją od strony zewnętrznej, niejako z boku, z wyczuleniem na kwestie ekologiczne i medialne.

Profil ekologiczno-medialny jest fundamentem naszego programu nauczania. Uczniowie rozszerzają swoją wiedzę z biologii, geografii i informatyki, aby poznać złożone mechanizmy wzajemnego oddziaływania różnych systemów biologicznych na Ziemi, jak również zrozumieć strukturalne aspekty naszej planety. Dodatkowo, uczymy ich nowoczesnych technologii medialnych, aby wykorzystać potencjał komunikacyjny w budowaniu świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Nasz program edukacyjny skupia się na praktycznym podejściu do nauki. Uczniowie są zachęcani do angażowania się w projekty, badania i eksperymenty, które rozwijają ich zdolności analityczne, logiczne myślenie i kreatywność. Wierzymy, że taki holistyczny sposób nauczania pozwala w pełni rozwijać potencjał każdego ucznia.

Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest promowanie odpowiedzialnego podejścia do życia i pracy. Dlatego uczymy naszych uczniów, jak wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekologii do kształtowania odpowiedzialnych nawyków i zachowań zarówno w pracy, jak i w życiu rodzinnym. Stawiamy nacisk na etyczne wartości, szacunek dla środowiska i dbałość o dobro wspólne.

Naszym marzeniem jest, aby młode pokolenie wyrastało na zaawansowane technicznie i ekologicznie świadome jednostki.

Nasza szkoła stawia na bezpieczne i inspirujące otoczenie, w którym każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i pasje. Wierzymy, że prawdziwe nauczanie nie ogranicza się tylko do ławek szkolnych, dlatego zachęcamy naszych uczniów do uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych i wolontariacie.

Jesteśmy dumną społecznością, której celem jest wychowanie przyszłych liderów, ekspertów i obywateli z głębokim poczuciem odpowiedzialności za naszą planetę.

bottom of page